Haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden van grootschalige CO2-opslag in Noordzeebodem

Medio december vorig jaar heeft Neptune Energy aangekondigd een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van een grootschalig offshore project voor CO2-opslag in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Dit project is erop gericht om 120 tot 150 miljoen ton CO2 op een veilige manier op te slaan in lege gasvelden. Neptune gaat dit onderzoek uitvoeren in nauwe samenwerking met haar licentiepartners en spelers in de industrie.

De studie brengt de mogelijkheden in kaart om jaarlijks tussen 5 en 8 miljoen ton CO2 op te slaan in de lege gasvelden in de licentiegebieden L10-A, L10-B en L10-E. Deze gebieden worden door Neptune Energy geëxploiteerd. Als het project doorgang vindt, wordt dit één van de grootste faciliteiten voor CO2-opslag (CCS) in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Met de hoeveelheid CO2 dat hier opgeslagen kan worden, kan ruim 50 procent CO2-reductie worden gerealiseerd dat de Nederlandse industrie zich tot doel heeft gesteld. Het Nederlandse deel van de Noordzee is een potentiële ‘New Energy Hub’ vanwege de bestaande gasinfrastructuur die offshore en onshore met elkaar verbindt.

Naast CCS zal ook ‘s werelds eerste offshore groene waterstofpilot PosHYdon op de Nederlandse Noordzee plaatsvinden op het Q13a-platform van Neptune Energy voor de kust van Scheveningen.

Veilig

“Deze haalbaarheidsstudie is om te bevestigen dat CO2 op een veilige manier kan worden opgeslagen in deze lege gasvelden waarbij slim gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructuur. Dit is sneller te realiseren en tegen aanzienlijk lagere kosten per ton CO2-reductie. We zullen samenwerken met andere organisaties en industrie-partners om een veilige en aantrekkelijk geprijsde CO2-opslag mogelijk te maken”, zegt Lex de Groot, managing director van Neptune Energy in Nederland. “Als de grootste offshore gasleverancier in het Nederlandse deel van de Noordzee bevinden we ons in een zeer goede positie om Nederland te helpen bij het realiseren van onze klimaatdoelstellingen door het mogelijk maken van CO2-opslag en de offshore productie van groene waterstof.”

Jan Willem van Hoogstraten, CEO van Energie Beheer Nederland (EBN): “CCS is cruciaal voor Nederland om de klimaatdoelstellingen van Parijs te realiseren. Met de projecten Porthos en Athos, die CO2 willen opslaan in lege gasvelden voor de kust van respectievelijk Rotterdam en IJmuiden, maken we al grote stappen. Deze studie van Neptune is ook weer een belangrijke stap om de lege offshore gasvelden om te bouwen voor grootschalige CO2-opslag. We nemen natuurlijk graag deel in projecten van onze joint venture partners die bestaande infrastructuur benutten voor het veilig offshore opslaan van CO2.”

De Groot vult aan: “We kunnen CO2 verwerken dat via schepen of via pijpleidingen naar ons toekomt. Gezien de grote opslagcapaciteit binnen het portfolio van Neptune kunnen we daarmee nationale en internationale organisaties helpen hun CO2-uitstoot te reduceren. Eerste CO2-injectie zou al voor 2025 kunnen plaatsvinden.

Consensus

Er is sprake van een groeiende consensus dat schaalbare CO2-opslag noodzakelijk is om de ambitieuze doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs te verwezenlijken. In alle scenario’s is CO2-opslag onderdeel van de oplossing om een CO2-reductie van 49 tot 55 procent tegen 2030 in Nederland te realiseren.

Neptune Energy beschikt al over ruime ervaring met CO2-injectie. Gedurende 14 jaar werd CO2 veilig via het K12-B platform in het gasveld geherïnjecteerd. Dit project werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met TNO.

Ook interessant