Consortium voor testen van transport en toepassing van waterstof

Op initiatief van Gasunie en Netbeheer Nederland, ondersteund door TKI Nieuw Gas, is een consortium gevormd van partijen met ruime ervaring in het onderzoeken en testen van transport en toepassing van waterstof.

Het landelijk onderzoeksprogramma HyDelta versnelt het onderzoek naar waterstoftoepassingen om barrières die innovatieve projecten vertragen, weg te nemen.

De laatste jaren groeit internationaal het besef dat de productie en toepassing van CO2-vrije waterstof een onmisbaar onderdeel van de energietransitie is. Ook in Nederland zijn initiatieven genomen om te komen tot een vergaande integratie van waterstof.

Als gevolg van diverse onzekerheden dreigen de innovaties te vertragen. Zo bestaan er naast technische vragen rondom de opschaling van productie en de inpasbaarheid van waterstof in het transport- en opslagsysteem nog veel onzekerheden met betrekking tot de economische en juridische aspecten ervan.

Het HyDelta-consortium richt zich middels direct toepasbaar onderzoek op o.a. technische aanpassingen, veiligheid, educatietrajecten en economische impact. Voor al deze onderwerpen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij of voortgeborduurd op lopende en geplande (internationale) onderzoeken en initiatieven.

 

Ook interessant