Duurzaam onderzoek naar voorbereidingen windparken op zee

RVO en Fugro zetten in op verduurzaming van het zeebodemonderzoek in windenergiegebied IJmuiden Ver. Het onderzoekschip Despina zal biobrandstof bijmengen en hiermee circa 400 ton CO2 uitstoot besparen.

Wind op zee vormt een belangrijke pijler binnen de klimaatambities van Nederland. Voorafgaand aan de realisatie wordt het gebied waar een windpark komt uitgebreid in beeld gebracht. Er vinden onderzoeken plaats naar de kracht van de wind, de hoogte van de golven, archeologie en de samenstelling van de zeebodem. RVO wil als opdrachtgever deze onderzoeken duurzamer laten uitvoeren en zet hiermee samen met Fugro een eerste stap.

Geotechnisch onderzoek

Fugro voert met de Despina geotechnisch onderzoek naar de zeebodem uit. De resultaten worden gebruikt voor het ontwerp van de fundatie van de windturbines en de routes voor de stroomkabels tussen de windturbines. Het onderzoek loopt van eind januari tot en met april 2021. De brandstof die gebruikt wordt bij het onderzoek bestaat voor ongeveer 20% uit geavanceerde biobrandstoffen, geproduceerd uit reststromen als oliën en vetten uit de industrie. Met de inzet wordt 400 ton CO2 bespaard, een vermindering van ongeveer 17%.

Inzet op verduurzaming

Als overheidsorganisatie die duurzaamheid binnen Nederland promoot, vindt RVO het belangrijk ook te kijken naar de verduurzaming van de eigen processen. Duurzaamheideisen aan opdrachten en diensten die RVO aanbesteed zijn een belangrijke factor. Samenwerking met uitvoerende partijen en ondernemers dragen bij aan het verlagen van de CO2-voetafdruk van RVO en Nederland als geheel.

 

 

Ook interessant