Samenwerken bij uitvoering Noordzeeakkoord

Gisterenmiddag heeft het Kabinet het Noordzeeakkoord omarmd en aan de Tweede Kamer aangeboden.

NWEA-voorzitter Hans Timmers heeft het afgelopen jaar namens de windsector deelgenomen aan de onderhandelingen. Andere deelnemers waren stakeholders zoals de gasbedrijven, natuurorganisaties, visserijorganisatie en het Rijk. NWEA ondersteunt het akkoord.

De uitvoering en betaalbaarheid wordt op een constructieve manier naar actualiteit besproken met het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, omdat vanuit windperspectief de doelen en betaalbaarheid van het klimaatakkoord met een betaalbare energiemix moet worden gediend.

Hans Timmers: “Samenwerking is nodig, nu en later. Immers, ruimte is schaars voor natuur, visserij, scheepvaart en energie, dat kunnen we alleen samen oplossen. Vanuit een goed uitgestippelde routekaart moeten we deze kans met beide handen aangrijpen. Een gezonde gebalanceerde Noordzee geeft ons allen voordelen; visserij, natuur en energie gaat hoogwaardig samen met liefst meervoudig ruimtegebruik. Daarvoor is het akkoord een goede eerste stap.”

NWEA benadrukt het belang van de Noordzee om de doelen van het klimaatakkoord te halen in 2050. Veel windenergie is daarvoor de belangrijkste duurzame bron, in een goed geïntegreerd energiesysteem met bijbehorende infrastructuur.

NWEA ziet uit naar de uitvoering van het Noordzeeakkoord en de noodzaak om de Noordzee een flinke kwalitatieve boost te geven. Zodat kwalitatieve voordelen voor de samenleving met een gezonde natuur en duurzame visserij maar ook het Klimaatakkoord een stap dichterbij komt.

De windsector vindt het belangrijk om tot een akkoord met alle stakeholders en ministeries te zijn gekomen over de transitie naar een duurzame Noordzee en het halen van de klimaatdoelen. Daarom is het goed dat er bovenop de Routekaart 2030 (totaal 11,5 GW in 2030), ook een begin is gemaakt met het aanwijzen van nieuwe windgebieden, uiteindelijk naar een totaal van 60-70 GW in 2050.

Ook interessant