Groningen krijgt nieuw testcentrum voor drones

Onder de naam DronePort Eemshaven komt er een testcentrum voor drones naar de Heliport Eemshaven, van waaruit innovatieve dronetoepassingen zoals goederenvervoer naar offshore installaties, ondersteuning bij noodsituaties en SAR-missies, monitoring, mapping, surveying, inspecties en surveillance zullen worden onderzocht, geïnitieerd en uitgevoerd.

Multidisciplinaire samenwerking staat centraal bij het nieuwe initiatief, aldus mede-initiatiefnemer John Troch van DroneQ Aerial Services. “DronePort Eemshaven zal naar een onafhankelijk en open model worden ingericht, waarbij er ruimte is voor start-ups and scale-ups die zich richten op toepasbare onbemande robottechnologie, sensors, autonomie en kunstmatige intelligentie.”

“Eemshaven ligt aan de poort van het Waddengebied en de Noordzee. De haven speelt een grote rol op het gebied van de energieproductie voor Nederland en de ontwikkeling, bouw en onderhoud van windparken op zee. DronePort Eemshaven zal met innovatieve toepassingen van onbemande technologie deze belangrijke rol van Eemshaven gaan ondersteunen,” vertelt Troch.

Onshore en offshore

Het hart van de DronePort zal worden gevormd door een Drone Operation Command Center. Van daaruit kunnen missies worden gemonitord. Via een Drone Operation Management System worden vluchten voorbereid, risico’s bepaald, procedures ontwikkeld, operaties aangestuurd, materiaal gepland en data gedeeld.

Het doel is om drones zowel voor onshore als offshore toepassingen te gaan inzetten. Bij onshore toepassingen kan men denken aan mapping, security, inspecties en logistiek. Als het gaat om offshore dan worden eveneens logistiek en inspecties genoemd, alsook search and rescue. Iedere toepassing doorloopt vier stappen: van test / R&D tot demonstratie, pilot en tot slot de commerciële operatie.

Het initiatief voor DronePort Eemshaven werd genomen door het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC), Groningen Seaports, Ems Maritime Offshore BV / Heliport Eemshaven en DroneQ Aerial Services.

In het plan voor de ontwikkeling van de DronePort Eemshaven is een regierol weggelegd voor DroneQ.

 

Ook interessant