Kamer stemt in met wijziging Wet Windenergie op Zee

De Tweede Kamer heeft dinsdag 9 februari ingestemd met de gewijzigde Wet Windenergie op Zee om deze geschikt te maken voor tenders zonder subsidie.

Aan zorgen uit het bedrijfsleven over rentabiliteit van investeringen kwam de Kamer beperkt tegemoet.

Behandeling van de wetswijziging heeft zo’n drie jaar geduurd omdat het bedrijfsleven vreesde dat de minister zich rijk rekende toen in 2018 voor het eerst bedrijven op een tender voor een windpark inschreven zonder daarbij subsidie te vragen.

Als de groei van windenergie eenmaal grote vormen aanneemt, en daarmee het aanbod, zal de vraag in gelijke mate moeten groeien om winstgevendheid vast te kunnen houden. En hoe die ontwikkeling zal verlopen is nog maar de vraag, redeneerden windparkontwikkelaars.

Ørsted, de grootste ontwikkelaar van offshore windparken ter wereld, reageert in eerste instantie positief op de aangenomen wetswijziging, met name op het feit dat vergunningen nu voor veertig jaar zullen worden afgegeven. “Dit draagt bij aan het versterken van de business case van subsidieloze windparken op zee,” zegt Steven Engels, directeur Nederland van Ørsted, “en daarmee aan het laten slagen van de eerstvolgende tenders.”

Ook interessant