Nieuwe producten uit afgedankte windturbinebladen

Wat te doen met de toekomstige reststroom van offshore windturbinebladen?

Na een haalbaarheidsstudie met Agoria en Go4Circle en grondig overleg met verschillende bedrijven is het Belgische Sirris klaar om in een bedrijfsgedreven aanpak verdere stappen te zetten naar concrete antwoorden.

12.000 ton, of 12 miljoen kilogram, dat is het gewicht van composietafval afkomstig van offshore windturbinebladen in Belgie in 2040. De turbinebladen zijn gemaakt uit glasvezelversterkte composieten en vertegenwoordigen 10-15 wt% van de volledige windturbine. Waar voor de andere turbine-onderdelen verschillende gangbare einde-levensoplossingen zijn, zijn er voor de windturbinebladen weinig gunstige commerciële pistes.

Ook interessant