Benoeming milieuadviseur voor NortH2

Het NortH2 consortium heeft Royal HaskoningDHV de opdracht verstrekt tot het vaststellen van de tijdslijn naar de investeringsbeslissing voor NortH2.

Het consortium, dat werkt aan het grootste project voor groene waterstof in Europa, bestaat uit onder meer Shell Nederland, Gasunie, Equinor, en RWE.

NortH2 stelt de industrie in staat om het gebruik van fossiele energie te vervangen door dat van groene waterstof en zo CO2-vrij te gaan produceren. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van het Parijs-akkoord voor het terugdringen van klimaatverandering.

NortH2 omvat de volledige groene waterstofketen in vijf stappen, van de productie tot de eindgebruiker, met:

– nieuwe windmolenparken (10 GW+) in de Noordzee op ongeveer 130 km van Eemshaven;

– de infrastructuur om de elektriciteit aan land te brengen;

– een nieuwe installatie voor elektrolyse waar energie wordt omgezet in groene waterstof;

– de pijpleidingen om de waterstof naar de industriegebieden te brengen;

– de ondergrondse opslag van waterstof in zoutcavernes, om zo vraag en aanbod op elkaar af te kunnen stemmen.

 

Ook interessant