Subsidie voor bouw prototype stille fundering installatietechnologie

Offshorebedrijf GBM Works heeft een subsidie van 1,8 miljoen euro toegekend gekregen van de RVO voor haar gepatenteerde, stille en snelle installatietechniek van windturbines op zee.

Het bedrijf wil hiermee een volgende stap zetten in de innovatie: het bouwen van een prototype.

Momenteel worden de palen van windturbines (zogeheten monopiles) de zeebodem in geheid, wat tot veel geluidsoverlast – en daarmee milieuschade – onder water leidt.

Om deze overlast en schade zo veel mogelijk te beperken worden geluiddempende maatregelen zoals ‘bubble schermen’ gebruikt.

GBM Works, een spin-off van de TU Delft, heeft een methode ontwikkeld om windturbines sneller en nog stiller te verankeren in de zeebodem.

Ook interessant