Eerste 32 mantelbuizen voor aanleg landkabels zijn getrokken

De eerste mantelbuizen voor de landkabels van TenneT liggen op hun plek.

Hiervoor zijn in de afgelopen zes weken acht ondergrondse gestuurde boringen uitgevoerd.

In deze buizen worden later in het project de kabels getrokken waarmee de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) worden aangesloten op het bestaande hoogspanningsstation langs de A9.

Vanaf Landgoed Westerhout (WKT6a) in Beverwijk boorde aannemer NRG vier keer richting het nog te realiseren transformatorstation aan de Zeestraat (WKT4/5). Met een tweede elektrische boormachine is tegelijkertijd vier keer vanaf het werkterrein bij Tata Steel (WKT3) naar het terrein aan de Zeestraat geboord. Daarmee zijn de eerste acht van de bijna veertig boringen gerealiseerd. In elk boorgat zijn vier lege mantelbuizen getrokken.

Een onvoorziene verrassing was bijvoorbeeld de stevige vorstperiode. “Maar ook kreeg onze elektrische boormachine waarmee de mantelbuizen in de boorgaten worden getrokken op de laatste dag van de werkzaamheden te maken met een technisch defect. Gelukkig konden we snel schakelen door deze te vervangen door een hydraulische boorstelling. Die dag heeft het team de verloren tijd in de avond ingehaald.”

Tot eind 2022 gaat NRG in Heemskerk, Beverwijk  en Velsen op twaalf verschillende werkterreinen aan de slag. Inmiddels wordt het volgende werkterrein (WKT7) bij Holland op zijn Smalst ingericht en medio maart keert het boorteam terug naar Landgoed Westerhout voor vier boringen richting het terrein bij Holland op zijn Smalst.