Waterstofpact wil 2,5 miljard euro subsidie voor productie groene waterstof

De Waterstofcoalitie heeft het Waterstofpact gepresenteerd. Daarmee wordt het nieuwe kabinet gevraagd om na de verkiezingen 2,5 miljard euro subsidie beschikbaar te stellen voor de productie van groene waterstof.

De Waterstofcoalitie is een initiatief van 39 netbeheerders, koepelorganisaties – waaronder Holland Solar – energiebedrijven, overheden en natuur- en milieuorganisaties. De regeerperiode 2021-2025 is volgens de coalitie cruciaal om een inhaalslag te maken en zo te verzekeren dat Nederland meedoet in de Europese kopgroep met onder andere Duitsland, Frankrijk en België.

Bouwstenen regeerakkoord

De Waterstofcoalitie roept op tot een Waterstofpact in het nieuwe regeerakkoord die met 5 bouwstenen de realisatie van een basisketen mogelijk moet maken. Allereerst moet er een opschalingsregeling komen voor de productie van waterstof met behulp van wind- of zonne-energie (elektrolyse), om zo de benodigde groei, kostendaling en kennisontwikkeling te realiseren. Daarnaast pleit men voor de ontwikkeling van landelijke transport- en opslaginfrastructuur vanaf 2021, ontwikkeld met nieuwe waterstofverbindingen en met hergebruik van gasleidingen.

Ten derde moet de duurzame-elektriciteitsproductie opgehoogd worden met ten minste de benodigde hoeveelheid energie om in 2030 3 tot 4 gigawatt groene waterstof op te wekken. Deze ophoging komt boven op de extra hernieuwbare energie die nodig is voor de verduurzaming van de industrie middels directe elektrificatie. Verder moet de Nederlandse sleutelrol binnen de Europese kopgroep verstevigd worden op het gebied van waterstofproductie, -infrastructuur, -import en -export door in te zetten op Europese samenwerking en innovatie. De laatste bouwsteen is het versterken van nationale en internationale samenwerkingsverbanden, om zo Nederlandse waterstoftechnologiebedrijven te verbinden en ondersteunen.

2,5 miljard euro

Met een overheidsinvestering van 2,5 miljard euro, gemiddeld 500 miljoen euro per jaar in de periode 2021-2025, wordt volgens de Waterstofcoalitie een vliegwiel gecreëerd voor de verdere groei van de Nederlandse waterstofketen.

Met dit geld wordt een capaciteit van 500 megawatt elektrolysers gebouwd en geëxploiteerd. Na 2025 zijn voor de verdere exploitatie van dit vermogen aanvullende steun en een regulerend kader nodig. De miljarden worden verder aangewend voor het realiseren van de landelijke waterstofbackbone die de Nederlandse industrieclusters verbindt en beschikking geeft over 4 cavernes voor de opslag van waterstof. Tot slot wordt het geld benut voor vraagontwikkeling en stimuleren van de overstap naar het gebruik van duurzame waterstof door de industrie.

Ook interessant