Eerste windturbine bij Windpark Fryslân in IJsselmeer

Na maanden van voorbereiding is het vandaag zo ver. De eerste windturbine van Windpark Fryslân wordt in het IJsselmeer geplaatst.

In totaal worden er 89 turbines geplaatst. Hiermee kan 1,5 terawattuur worden geproduceerd. Dat staat gelijk aan het energieverbruik van een half miljoen huishoudens. Het windmolenpark is hiermee het grootste park ter wereld in een binnenwater.

De verwachting is dat het één tot twee dagen duurt voordat de eerste turbine staat. ’s Ochtends vroeg komen de onderdelen met twee schepen naar het IJsselmeer. Het bouwen begint dan stapsgewijs. Eerst de toren, dan de motor en tot slot de bladen.

Transformatorstation

De eerste turbines worden verderop in het IJsselmeer gezet en werken steeds dichter naar de Afsluitdijk toe. Naast de turbines wordt er ook een transformatorstation gebouwd. Hiermee wordt de elektriciteit van de windmolens omgezet naar hoogspanning voor het Friese elektriciteitsnet. Dit transformatorstation wordt gebouwd op de Afsluitdijk bij het tankstation.

Ook interessant