Gasunie versnelt investeringen voor de energietransitie

Gasunie versnelt de energietransitie in Nederland door in de komende jaren haar infrastructuur aan te passen en nauw samen te werken met diverse partijen.

Hiervoor gaat zij aanzienlijk investeren in een duurzame samenleving. Er liggen ambitieuze plannen klaar om tot 2030 van het huidige gas-infrastructuurbedrijf naar een duurzame energie­-infrastructuuronderneming te transformeren.

Dit meldt Gasunie in het jaarverslag dat zij recent heeft gepubliceerd. De aandacht zal in 2030 naast aardgastransport in toenemende mate liggen op groen gas, waterstof, CO2 en warmte op een veilige, betrouwbare, betaalbare manier.

Door partijen bij elkaar te brengen, samen te werken en te verbinden aan haar infrastructuur faciliteert Gasunie de markt en samenleving om de ambitieuze klimaatdoelen van Nederland, Duitsland en de Europese Unie mede te realiseren.

Han Fennema, CEO van Gasunie: ”Als duurzame energie-infrastructuuronderneming moeten we voor de markt uit investeren zodat onze infrastructuur klaar is voor het toekomstige energiesysteem. Over dertig jaar vervoeren onze netten groene waterstof, groen gas, warmte en CO2 waar de markt en samenleving om vragen. Betrouwbaarheid en veiligheid blijven daarbij leidend voor ons.”

“De investeringen en transformatie zijn noodzakelijk, willen Nederland en Duitsland in 2050 klimaatneutraal worden. Zo’n 30-50% van de energievoorziening in 2050 zal namelijk bestaan uitmoleculen in gasvormige toestand. Hierin kun je energie goedkoop opslaan en over grotere afstanden transporteren. Onze infrastructuur zal op veel punten gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnet. Op elk moment kan daar groene stroom worden omgezet naar gas en omgekeerd naar gelang de vraag en het aanbod.”

Tegelijkertijd duurt het nog ettelijke decennia voordat de rol van aardgas in Noordwest-Europa is uitgespeeld, zo zegt Fennema in een toelichting op het vandaag verschenen jaarverslag over 2020: “In 2030 heeft Nederland nog altijd 75% van de huidige jaarlijkse aardgasbehoefte. Wij werken hard om dit mogelijk te maken en investeren ook op dit gebied grote bedragen. Want in 2022 sluit de NAM de gaskraan van het Groningenveld. Dus moeten we zorgen dat we voldoende buitenlands gas in ons net kunnen ontvangen en via kwaliteitsconversie geschikt kunnen maken voor binnenlands gebruik. Daarnaast is er voldoende gasopslag nodig in de regio ten behoeve van de Nederlandse markt.”

Waterstofbackbone

Het meest ambitieuze project waar Gasunie in 2020 mee bezig was, is de ontwikkeling van een nationaal transportnet voor waterstof, de hydrogen backbone. Een investering van 1,5 miljard euro. Voor dit net zet Gasunie bestaande gasleidingen in die vrijkomen door de dalende aardgasvraag. De backbone kan er al in 2026 liggen. Door deze waterstofinfrastructuur kunnen Nederland en Noord-Duitsland de Europese hoofdrol gaan spelen in de mondiaal wordende waterstofmarkt, net zoals ze dat nu doen voor aardgas. Deze hydrogen backbone sluit de grote industriële centra aan op installaties waar straks blauwe en groene waterstof gemaakt wordt. Zo kunnen grote bedrijven van het aardgas af, reduceren ze enorme hoeveelheden CO2-emissies en blijft werkgelegenheid, exportkracht en innovatievermogen voor de Nederlandse economie behouden.

 

Ook interessant