Schoonebeek olieproductie naar hoogtepunt van ruim 9000 vaten per dag

Vorig jaar is er door een multidisciplinair team hard gewerkt de olieproductie in Schoonebeek te optimaliseren.

Dit heeft geleid in het verhogen van de efficiëntie, betrouwbaarheid en inzichten waardoor NAM de productie heeft kunnen verhogen van 4500 vaten in januari 2020 naar niveaus boven de 8400 vaten in maart 2021, met een top van ruim 9000 vaten per dag.

Schoonebeek olie is van nature moeilijk te winnen, omdat de olie erg dik en stroperig is. Om de stroperige olie toch te winnen, gebruiken we stoominjectie. Gedurende het komende jaar blijven we verder optimaliseren, ook werken we aan meer mogelijkheden om emissies verder te verlagen.

De geschiedenis van NAM is nauw verweven met Schoonebeek. In 1943 ontdekte de Bataafsche Petroleum Maatschappij, een olieveld bij dit Drentse dorp. Na de oorlog werd de NAM opgericht om het veld in productie te nemen. Tussen 1947 en 1996 haalde NAM hier met jaknikkers ongeveer 250 miljoen vaten olie uit de grond.

In 1996 stopten we hiermee omdat de stroperige olie steeds moeilijker naar boven te halen was. Vanaf 2011 is een nieuwe fase gestart met als doel nog eens circa 90 miljoen vaten olie te winnen, waarbij de olie met behulp van lage druk stoominjectie wordt verwarmd en vloeibaar gemaakt, om de oliewinning te vergemakkelijken.

Ook interessant