Ørsted kondigt bouw mega waterstoffabriek in Zeeland aan

De Deense groene energiereus Ørsted wil in Zeeland een elektrolysefabriek met een vermogen van 1 Gigawatt bouwen, aldus een mededeling in de PZC van 31 maart.

Daarmee kan de industrie in het havengebied van North Sea Port voor een vijfde deel draaien op groene waterstof.

Ørsted verbindt zich met zijn visie ‘SeaH2Land’ nog nauwer met Zeeland. Het wil de schouders zetten onder vergroening van industriële bedrijven in het havengebied van North Sea Port. Klapstuk moet de bouw van een elektrolysefabriek van 1 Gigawatt worden. In 2030 moet die in bedrijf gaan.

Het Deense energiebedrijf, dat de helft van windpark Borssele voor de Zeeuwse kust ontwikkelde, wil de elektrolyser koppelen aan een toekomstig windpark op de Noordzee. Dat moet minimaal een vermogen 2 Gigawatt bezitten. Er zijn namelijk enorme hoeveelheden groene stroom nodig om groene waterstof te maken en industriële processen te elektrificeren. IJmuiden Ver (4 Gw) is een mogelijkheid. Daarvan is al toegezegd dat één van de twee stroomkabels naar Zeeland wordt getrokken. Het kan ook een ander windpark worden.

Ørsted denkt met zijn elektrolysefabriek zo’n 20 procent van de waterstofvraag van bedrijven in de havens van North Sea Port te dekken. Bedrijven in Zeeland en Oost-Vlaanderen verbruiken nu zo’n 580.000 ton waterstof, maar in het jaar 2050 is mogelijk 1 miljoen ton waterstof nodig. Dat wordt een hele toer. Om van de grijze waterstof (fossiel) over te schakelen op groene waterstof (duurzaam) zijn dan namelijk nog negen elektrolysefabrieken van 1 Gigawatt nodig.

Ook interessant