Krachtenbundeling in de elektrolyser-industrie

FME en TNO hebben vandaag een groot aantal bedrijven verenigd in het Elektrolysters Platform NL om de inzet van waterstof te versnellen.

Demissionair minister van EZK van ’t Wout de actieagenda van het platform in ontvangst genomen.

Nederland staat voorgesorteerd om internationaal een koploperpositie in te nemen als leverancier van elektrolysers, de sleuteltechnologie voor productie van schone waterstof, blijkt uit een verkenning van FME en TNO. Maar op dit moment ontbreekt het Nederland aan een volwaardige industrie die op grote schaal elektrolysers kan produceren.

Het Eletrolyser Platform NL wil partijen bij elkaar brengen om zo de productie van elektrolysers of delen daarvan in Nederland mogelijk te maken en te versnellen. De oprichting van een actieve community van maakbedrijven die zich (willen) toeleggen op de productie van elektrolysers, of de daarvoor benodigde componenten hebben, is hard nodig. “De krachtenbundeling van de Nederlandse Elektrolyser Industrie is belangrijk om de bedrijven te laten samenwerken en gezamenlijk technologie te laten ontwikkelen om de energietransitie mogelijk te maken,” zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

Infrastructuur

Waterstof is onmisbaar voor een succesvolle energietransitie én kan een groeimotor zijn voor de economie. Dezentjé: “ Waterstoftechnologie heeft de potentie om een belangrijk exportproduct van Nederland te worden. Nederland heeft een uitstekende gasinfrastructuur die herinzetbaar is voor transport van duurzame waterstof en een flink potentieel aan offshore-wind voor de productie van groene waterstof. Waterstof kan niet alleen helpen de Nederlandse klimaatdoelen te halen, maar kan ook duurzame economische groei en banen scheppen”.

Ook interessant