Samenwerkingsverband bouw groene waterstoffabriek

VoltH2 Terneuzen en Virya Energy bereiden de bouw van een groene waterstoffabriek in het havengebied North Sea Port voor.

VoltH2 heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend ter voorbereiding van een lange termijn concessiecontract met North Sea Port voor een industrieel perceel van 30.000m2 in het havengebied in Terneuzen.

Het bedrijf is gestart met de planning en ontwikkeling van de bouw van een groene waterstoffabriek met distributiemogelijkheden.

VoltH2 tekende reeds in augustus 2020 een samenwerkingsovereenkomst met North Sea Port om ook in Vlissingen een waterstoffabriek te realiseren.

VoltH2 Terneuzen voorziet de bouw van een 25 MW elektrolyse-eenheid. De fabriek zal jaarlijks tot 3.600 ton groene waterstof produceren. De installatie draagt zo bij tot de verduurzaming in het ganse gebied van North Sea Port. Het ontwerp van de groene waterstoffabriek is bovendien uitbreidbaar, zodat later de productie nog verdubbeld en mogelijk verdrievoudigd kan worden.

De locatie is toegankelijk via de weg, het spoor en de waterwegen voor de levering en distributie van groene waterstof in de ruimere omgeving.

De investering is voor de eerste fase begroot op 35 tot 40 miljoen euro.

 

Ook interessant