DHA vraagt minister om heldere keuze overheid

Algemeen – helihaven Den Helder

Den Helder Airport heeft deze week de rapportage over de impact van helikopters en schepen bij het instandhouden van de Nederlandse offshore windparken aan demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen aangeboden.

De rapportage is het directe gevolg van de herpositionering van Den Helder Airport, dé offshore luchthaven van Nederland, binnen de context van de energietransitie, verduurzaming van de luchtvaartsector en de ontwikkeling van het Maritieme cluster in Noord-Holland Noord.

Na 50 jaar offshore luchtvaart voor de olie- en gasindustrie vanaf Den Helder Airport (DHA), vormt de huidige energietransitie een forse omwenteling voor de Helderse luchthaven. De luchthaven werkt aan een nieuw businessmodel voor het leveren van diensten aan de offshore windprogramma’s.

Daarbij zoekt zij ook naar verbreding en samenhang met lopende Rijkstrajecten en ambities (Noordzeeakkoord, Defensienota, Luchtvaartnota, Herziening luchtruim, verduurzamingsopgaven, Klimaatwetgeving, etc.). DHA wil optimaal inspelen op deze ontwikkelingen.

Om meer kennis te vergaren over de te verwachten luchtvaart voor de inzet voor alle offshore modaliteiten tussen 2030 en 2050, heeft het internationale onderzoeksbureau To70 in opdracht van DHA  een impactstudie uitgevoerd. De conclusies laten onder meer zien dat de ontwikkeling van een efficiënte logistieke keten nog geen vanzelfsprekendheid is. Veel kennis, maatwerk maar vooral samenwerking is nodig voor de economische instandhouding van de Nederlandse vitale energiesector op de Noordzee.

De verwachting is ook dat als gevolg van de transitie naar wind op zee er op termijn circa 6 Europese offshore centra rond de Noordzee overblijven. DHA beschikt volgens de markt over een aantal sterke punten om hier een stevige rol in te kunnen claimen.

Aan de minister is gevraagd om een heldere keuze van de overheid voor het centraliseren van de offshore luchtvaart in Den Helder om daarmee de Nederlandse positie voor de offshore luchtvaart te bestendigen.

Ook interessant