Belgen bundelen krachten in onderzoek naar waterstoftechnologie

Renewable energie – waterstof

Zes Belgische spelers, waaronder DEME, vormen een consortium en gaan miljoenen investeren in onderzoek om de productie van groene waterstof efficiënter te maken.

In 2023 wil het consortium van start gaan met de bouw van een prototype van een nieuw soort elektrolyse-installatie.

Onderzoeksinstellingen Imec en VITO brengen hun expertise op het vlak van onder meer nanotechnologie, elektrolyten en membranen samen.

Bekaert levert al bepaalde onderdelen voor electrolysers, met name de ‘metallische poreuze transportlagen’, en gaat die verder verfijnen.

De resultaten die dat speurwerk opleveren, zal John Cockerill Group integreren in de productie van electrolysers. John Cockerill, met hoofdkwartier in het Luikse maar in handen van een Franse familie, is een van de grootste producenten van elektrolyseapparatuur.

Ook DEME en Colruyt zijn betrokken, als potentiële afnemers van de apparatuur. DEME heeft van groene waterstof een van zijn speerpunten gemaakt en maakte eerder al bekend groenewaterstoffabrieken te willen bouwen en uitbaten in Oostende en Oman.

Colruyt werkt op zijn beurt via de holding Virya Energy mee aan waterstoffabrieken in Zeebrugge en Terneuzen.

Groene waterstof zal een belangrijke rol spelen op weg naar een koolstofneutrale economie. Onder meer in de chemie- en staalindustrie zal het een essentiële bouwsteen worden, net als in het zwaar transport.

“Om groene waterstof concurrentieel te maken moet enerzijds groene stroom zo goedkoop mogelijk worden, en anderzijds moet de elektrolysetechnologie verbeteren en efficiënter worden. Dat is een probleem dat je niet in je eentje kunt oplossen. Wij denken allemaal samen een verschil te kunnen maken,” zegt Alain Bernard, die als vertegenwoordiger van DEME voorzitter is van Hyve.

De ambitie is om in 2023 een eerste prototype te bouwen en daarna de technologie op industriële schaal te testen.

Ook interessant