1.3 miljoen subsidie voor innovatiecentrum wind op zee

Algemeen – innovatiecentrum

Het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) krijgt € 1.3 miljoen subsidie van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de provincie Groningen.

Gedeputeerde Nienke Homan overhandigde de cheque symbolisch via een drone van DroneQ. Het grootste deel van het bedrag komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is aangevuld met subsidie van de provincie.

Het OWIC is een informatie-, trainings- en innovatiecentrum in de Eemshaven dat zich richt op bedrijven en kennisinstellingen die zich bezig houden met het opwekken van groene, duurzame windenergie op zee.

Het doel van dit centrum is om de ontwikkeling van bedrijvigheid en innovaties op het gebied van offshore windenergie te faciliteren en te stimuleren. Hierdoor wordt kennis en ervaring samengebracht en verder toegankelijk gemaakt voor Noord-Nederland.

19 partijen, waaronder het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, hebben zich verenigd in het OWIC. Gezamenlijk willen zij ervoor zorgen dat bedrijven makkelijker en sneller kunnen vernieuwen ontwikkelen in offshore windenergie.

De focus ligt daarbij op service en onderhoud van de windparken. OWIC wil daarnaast hét loket zijn waar mensen terecht kunnen voor informatie en voor het leggen van relevante contacten met anderen, maar ook faciliteiten inrichten voor trainingen en opleidingen op het gebied van offshore windenergie.

OWIC ging op 22 oktober 2020 van start en heeft inmiddels een aantal projecten in gang gebracht.

Naast Droneport Eemshaven, dat zich met name richt op inspecties van windturbines, is OWIC al betrokken bij twee andere vernieuwende initiatieven: Cable Centre Eemshaven, een samenwerkingsverband van bedrijven dat zich onder meer bezig houdt met opslag, spoeling en transport van kabels, en Ocean Grazer, een beginnende bedrijf dat werkt aan een testveld voor energieopslag in de Eemshaven.

Ook interessant