Vervoer waterstof via pijpleidingen kosteneffectief

Algemeen – waterstof

Het European Hydrogen Backbone (EHB)-initiatief presenteert vandaag een analyse van de toekomstige vraag, het aanbod en het vervoer van waterstof in Europa.

Deze studie vormt een aanvulling op de onlangs gepubliceerde EHB-kaarten, die een waterstofpijpleidingennetwerk te zien gaven van bijna 40.000 km tegen 2040, waarbij 19 EU-lidstaten plus het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland met elkaar worden verbonden.

Hoofdpunten uit de analyse:

• De vraag naar waterstof in de EU en het VK tegen 2050 wordt geraamd op 2.300 TWh, wat overeenkomt met 20-25% van de toekomstige energievraag in de EU en het VK.

• Er is voldoende potentieel om deze hoeveelheid als groene en blauwe waterstof te produceren binnen de EU en het VK.

• Vervoer via pijpleidingen is kosten-effectiever dan vervoer over zee en via elektriciteitsleidingen.

Ook interessant