Duurzame energie in Nederland

Wind energie – TenneT

Nederland stapt over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte.

Door het gebruik van olie, kolen en aardgas warmt de aarde op en verandert ons klimaat.

Voor deze overstap zijn aanpassingen aan het elektriciteitsnet nodig.

TenneT werkt daarom aan netten op zee, zoals IJmuiden Ver Beta.

Dit project maakt het in de toekomst mogelijk om 2 gigawatt (2GW) aan duurzame energie van windparken naar land te transporten en draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Het voorbereidingsbesluit van IJmuiden Ver Beta is vanaf vandaag te bekijken. In dit besluit staat het voorgenomen plangebied, dat loopt vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op de Noordzee via een nog te bouwen converterstation op land tot aan het nieuw te realiseren hoogspanningsstation Amaliahaven op de Maasvlakte.

đź”—Bekijk het voorbereidingsbesluit op www.ruimtelijkeplannen.nl

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/

Ook interessant