Vattenfall en BASF bereiken overeenstemming over verkoop 49,5% Hollandse Kust Zuid

Wind energie – HKZ

Vattenfall en BASF hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van 49,5% van het offshore windpark Hollandse Kust Zuid voor een bedrag van € 0,3 miljard.

Inclusief de bijdrage aan de bouw, zal de totale investering van BASF uiteindelijk € 1,6 miljard bedragen. Afronding van de transactie wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2021 en is afhankelijk van de goedkeuring door de relevante autoriteiten.

De bouw van windpark Hollandse Kust Zuid start in juli 2021 en zal naar verwachting in 2023 volledig operationeel zijn. Het is dan het grootste offshore windpark ter wereld met 140 windturbines en een totaal geïnstalleerd vermogen van 1,5 Gigawatt. Hollandse Kust Zuid wordt het eerste volledig commerciële offshore windpark ter wereld dat geen enkele subsidie ontvangt voor de geproduceerde stroom.

Martijn Hagens, CEO Vattenfall Nederland: “Deze samenwerking is een belangrijke stap in het verduurzamen van de industrie. Daarnaast is er een flink deel van Hollandse Kust Zuid gereserveerd voor onze Nederlandse consumenten en kleinzakelijke klanten – zij zullen in de nabije toekomst 100% groene stroom van ons krijgen, die in Nederland is opgewekt. Onze portfolio is veel groter dan alleen Hollandse Kust Zuid: Vattenfall wil het mogelijk maken fossielvrij te leven binnen één generatie. We investeren daarom nu al fors in wind en zon en willen nóg meer doen. Door de verkoop van een deel van Hollandse Kust Zuid maken we geld vrij dat we in nieuwe duurzame projecten kunnen steken. Daarmee versnellen we de energietransitie en brengen we onze ambities dichterbij.”

Vattenfall zal zijn aandeel van de productie onder andere gebruiken om zijn klanten in Nederland van fossielvrije elektriciteit te voorzien. BASF zal zijn deel van de elektriciteit gebruiken om de chemische productie op locaties in heel Europa te ondersteunen.

BASF verwerft de elektriciteit van het windpark voor zijn eigendomsaandeel via een langlopende afnameovereenkomst (een zogenaamde power purchase agreement of PPA). Het stelt BASF in staat om innovatieve en emissiearme technologieën toe te passen op verschillende van zijn productielocaties in Europa. De Verbund-productielocatie van BASF in Antwerpen gaat het meest profiteren van de duurzame energie. De Antwerpse locatie is de grootste chemische productielocatie in België en de op één na grootste BASF productielocatie ter wereld.

Levering aan andere Europese BASF-locaties is afhankelijk van de ontwikkeling van regelgeving voor duurzame energie. Met het windpark wordt ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van de Nederlandse doelstellingen op het gebied van de opwekking van duurzame energie en vermindering van broeikasgassen. BASF heeft in Nederland ruim 1.500 mensen in dienst, die op verschillende locaties producten voor tal van sectoren ontwikkelen, produceren en verkopen.

“Dit windpark is een belangrijke bouwsteen om onze locatie Antwerp Verbund en andere Europese locaties van hernieuwbare elektriciteit te voorzien. Het is de eerste grote investering van BASF in installaties voor hernieuwbare energie. Door deze investering waarborgen we aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit uit hernieuwbare bronnen voor BASF, wat een belangrijk element is van onze transformatie naar klimaatneutraliteit,” aldus dr. Martin Brudermüller, voorzitter van de raad van bestuur van BASF SE.

Ook interessant