Gasunie: besluit waterstofinfrastructuur is mijlpaal voor energietransitie

Algemeen – infrastructuur

Gasunie staat klaar om de landelijke infrastructuur voor het transport van waterstof te ontwikkelen, zoals de staatssecretaris voor Energie en Klimaat recent aan Gasunie heeft gevraagd.

Hiermee levert Gasunie een bijdrage aan een toekomstige duurzame leefomgeving. Waterstof is namelijk een essentieel onderdeel van de duurzame energiemix van de toekomst.

Op dit moment is Gasunie al verantwoordelijk voor het transport, opslag en conversie van aardgas binnen Nederland.

Han Fennema, CEO van Gasunie, is blij met het besluit van het ministerie van EZK: “Dit besluit is een mijlpaal in het kader van de energietransitie. Wij leveren dan ook graag onze bijdrage aan het verder versterken van de ontwikkeling van waterstof in Nederland. Dat is goed voor de leidende positie van ons land op dit vlak. Nederland wordt namelijk het eerste land dat het bestaande aardgasnetwerk geschikt maakt voor waterstof.”

“Met onze kennis en kunde leveren we een bijdrage aan de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050. Gasunie heeft ruime ervaring met veilig en betrouwbaar transport, opslag en conversie van aardgas. En op het gebied van waterstof hebben we inmiddels ervaring opgedaan met de ondergrondse leiding die wij drie jaar geleden in Zeeuws-Vlaanderen hebben omgebouwd naar waterstof.”

Gasunie is al bezig met de voorbereidingen voor een landelijk waterstofnetwerk en verwacht na de zomer te starten met de ontwikkeling van de eerste leidingen. “Vanzelfsprekend zetten wij alle stappen in nauwe afstemming met huidige en toekomstige gebruikers, partners en andere belanghebbenden.”

Waterstof levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot in de industrie, en straks ook in de mobiliteit en de gebouwde omgeving. Gasunie-CEO Fennema: “Dat is goed nieuws voor het klimaat én voor de Nederlandse economie. Alle industriële regio’s krijgen snel toegang tot de waterstofinfrastructuur. Dit geeft de Nederlandse economie een belangrijke uitgangspositie. De eerste delen van het transportnet worden ontwikkeld in de regio’s waar de waterstofactiviteiten het meest concreet zijn, zoals Rotterdam en Groningen.”

Het geschikt maken van bestaande aardgasleidingen voor waterstof begint met de infrastructuur binnen de regionale industriële clusters. Gasunie zal deze vervolgens met elkaar, met opslaglocaties én met het buitenland verbinden. Fennema: “De aaneengesloten landelijke infrastructuur zal niet alleen onze havens en industriële clusters met elkaar en met waterstofopslaglocaties verbinden, maar ook met onze buurlanden. Daarmee wordt Nederland de toegangspoort naar Europa voor de wereldwijde waterstofmarkt.”

Ook interessant