Samenwerking DroneQ Robotics, OWIC, Growind en Topwind

Wind energie – Drones

DroneQ Robotics, Offshore Wind Innovation Centre (OWIC),Growind en Topwind gaan samenwerken in onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van drone-inspecties van windturbines.

Op Droneport Eemshaven, een initiatief van DroneQ Robotics, OWIC, Groningen Seaports en EMS Maritime Offshore worden innovatieve toepassingen met behulp van drones ontwikkeld en toegepast voor land, haven en offshore energy.

Toepassingen zoals onder andere vervoer van vracht per drone over lange afstand, inzet van drones bij maritieme incidenten en ongevallen en inspecties.

Voor windenergie wordt door veel partijen onderzoek gedaan en testen uitgevoerd om het inspecteren van windturbines efficiënter en effectiever te maken. Zoals in veel sectoren is het voor de windindustrie cruciaal om maximaal rendement uit de opbrengst van windturbines te halen, en stilstand tot een minimum te beperken.

Tegelijkertijd moet de technische toestand van de windturbines in het algemeen en de turbinebladen in het bijzonder nauwlettend in de gaten worden gehouden, zodat gebreken geconstateerd kunnen worden vóórdat het negatieve impact op de operationele beschikbaarheid en dus rendement gaat krijgen. Een efficiënt en effectief inspectie programma is -daarbij van levensbelang.

Een deel van de windturbines in de Eemshaven behoren toe aan Growind. Topwind is verantwoordelijk voor het operationeel beheer van dit windpark . In de samenwerking met DroneQ Robotics en OWIC stelt Growind haar turbines beschikbaar voor testdoeleinden. Hierdoor worden innovatieve inspectie methodieken op realistische windturbines in de operatie mogelijk gemaakt.

Hierdoor wordt het integreren van drone inspectie activiteiten in een realistische windenergie operatie eveneens mogelijk gemaakt. Growind en Topwind hebben belang bij een efficiënte exploitatie aangezien een groot deel van de turbines meer dan 10 jaar oud zijn en de operationele kosten toenemen.

Ook interessant