SodM deelt pluim uit aan Den Helder Airport

Algemeen – Den Helder Airport

De strenge maatregelen op Den Helder Airport, gestart tijdens het hoogtepunt van corona, hebben er toe bijgedragen dat het aantal met corona besmette personen op offshore platforms minimaal is gebleven.

Die pluim deelt het Staatstoezicht op de Mijnen uit aan de Helderse luchthaven in haar jaarverslag.

Bij de uitbraak van de pandemie hebben alle betrokkenen bij de winning van olie en gas op de Noordzee hun steentje bij moeten dragen.

Het aantal werkzaamheden op energie-installaties werd tot een minimum teruggebracht, het Staatstoezicht trok de touwtjes van het toezicht aan en de directie van Den Helder Airport verscherpte onder meer de toegangscontroles.

Er mochten beduidend minder passagiers dan gewoonlijk in een helikopter.

Ook interessant