Aramis CCS: samen CO2-reductiedoelstelling bereiken

Algemeen – CCS project

TotalEnergies, Shell Nederland, Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasunie zijn een samenwerkingsverband aangegaan om grootschalige CO₂-reductie van industriële clusters te realiseren.

Onder de naam Aramis gaan deze partijen samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe CO₂-transportinfrastructuur om opslag mogelijk te maken. Aramis streeft ernaar om in 2023 een definitief investeringsbesluit te nemen met een operationele start in 2026.

Het project beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan de CO₂-reductiedoelstellingen voor 2030 zoals afgesproken in het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese Green Deal.

Aramis wil bijdragen aan de reductie van de CO₂-uitstoot van moeilijk te verduurzamen industrieën zoals afvalverwerking, de staal-, chemische-, en de cementindustrie, en raffinaderijen. Dit wil Aramis doen door een grootschalig CO₂-transportinfrastructuur die opslag mogelijk maakt aan te bieden. Dit zou de industriële sector de mogelijkheid geven CO₂ te transporteren en op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee.

De Aramis-infrastructuur is vrij toegankelijk voor derden, zodat andere industriële klanten en opslagvelden stapsgewijs aan het systeem kunnen worden toegevoegd.

Het concept

De initiatiefnemers van het Aramis project willen, in samenwerking met verschillende lokale partijen en initiatieven, onderzoek doen naar de te ontwikkelen CO₂-transportfacititeiten die de opslag mogelijk maakt. Deze betreffen onder meer een nieuwe CO₂-inzamelingshub op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven.

Potentiële klanten kunnen CO₂ naar de hub vervoeren per schip (kustvaarders en binnenvaartschepen) en via landleidingen. De CO₂-inzamelingshub omvat een compressor station, een terminal om schepen aan te leggen en opslagtanks die de vloeibare CO₂ van de schepen tijdelijk kunnen opslaan.

Een offshore pijpleiding transporteert de CO₂ van de inzamelingshub naar de op zee gelegen platforms. Daar wordt de CO₂ via bestaande putten in lege gasvelden geïnjecteerd. Deze gasvelden liggen zo’n drie tot vier kilometer onder de Noordzeebodem.

Samenwerking tussen projecten is cruciaal om de energietransitie te realiseren. Het project is ook van plan synergieën te creëren met Porthos en Athos, bestaande CCS-projecten in Nederland gericht op lokale industriële clusters. Zo kan in de toekomst aan de behoeften van meer industrieclusters worden voldaan om hun transitie naar duurzamere productieprocessen te ondersteunen.

“Met deze samenwerking bieden we klanten de mogelijkheid om op grote schaal CO₂ te verminderen in de industriële sector. Dit is hard nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen,” aldus Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland.

“Door de energietransitie gezamenlijk en collectief aan te pakken, bieden wij onze industriële partners een CO₂-uitstoot reductie oplossing aan die een belangrijke bijdrage zal leveren aan het Nationaal Klimaatakkoord en de EU Green Deal doelstellingen. Het afvangen en opslaan van CO₂ is een goede manier om op korte termijn grote stappen te zetten. Bovendien is CCS een relatief goedkope manier om de CO₂-uitstoot in de atmosfeer op schaal te verlagen.”

“EBN heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de CO₂-reductieambities van de samenleving. Op weg naar netto nul emissies in 2050 is CCS een cruciale techniek. Het opzetten van een efficiënte CCS-infrastructuur en –systeem vraagt om een bundeling van kennis, competentie en sterke samenwerkingsverbanden,” aldus Jan Willem van Hoogstraten, CEO van EBN.

“Met onze partners in het Aramis CCS-project gaan we een nieuwe noodzakelijke fase in de ontwikkeling van een offshore CCS-infrastructuur in Nederland in, die ook synergieën zoekt met de offshore CCS-projecten Porthos en Athos.”

Ook interessant