Gouden koffertje bevat goed nieuws voor energietransitie

Energietransitie – Troonrede

De regering trekt in 2022 EUR 750 miljoen uit voor het doorontwikkelen van een waterstof backbone, zo blijkt uit de Troonrede. Daarnaast komen er extra middelen beschikbaar voor CCS (carbon capture and storage).

Menno Snel, voorzitter NOGEPA reageerde vanmiddag als volgt: “Uit de plannen voor volgend jaar blijkt dat de urgentie door de regering wordt gevoeld. De nut en noodzaak van het in gezamenlijkheid aanpakken van de energietransitie is evident. Bovendien kan Nederland door het verzilveren van de kansen die er op het gebied van waterstof liggen, de koppositie die we hebben ingenomen met projecten als PosHYdon vasthouden. Wij als gassector investeren en innoveren en dat is goed voor het behalen van de klimaatdoelen, onze werkgelegenheid, leveringszekerheid en het betaalbaar houden van de energietransitie.”

Klimaatverandering is het meest dringende onderwerp voor de komende jaren, benadrukte de Koning verder in zijn Troonrede. Er kan daarom niet langer worden gewacht met het nemen van maatregelen om de uitstoot van CO2 te reduceren. Zowel overheid als industrie zijn aan zet en we moeten deze opgave in gezamenlijkheid oppakken. Het is goed dat de regering hiervoor extra middelen vrijmaakt. De gassector omarmt de ingezette koers om de klimaatdoelen te behalen en geeft de energietransitie vorm door de komende jaren te investeren en in waterstof en CO2-opslag.

Door Nederlands aardgas te gebruiken in de energietransitie kan tot 30% van CO2-uitstoot worden vermeden; het gas hoeft immers niet uit het buitenland te komen. Bovendien behoren onze productiemethoden tot de schoonste ter wereld en hebben we het voordeel van leveringszekerheid. Ook voor de CO2-afvang en -opslag is er is een grote rol voor de Nederlandse gassector weggelegd. Zo kan CO2 veilig en verantwoord worden opgeslagen in lege gasvelden in de Noordzee.

Ook interessant