Aanbesteding 2GW offshore stations grote stap klimaatneutraal Europa 2050

Wind energie – substations

De Europese klimaatdoelstellingen worden steeds ambitieuzer. Als we de EU-doelstellingen ‘Fit for 55’ willen halen, moeten we drie tot vier keer zo snel gaan.

Offshore-windenergie speelt een cruciale rol in de energietransitie. Europa wil in 2030 in totaal 60 GW aan offshore energie aansluiten en in 2050 zelfs 300 GW. TenneT heeft samen met marktpartijen een nieuwe 2GW (Gigawatt) standaard ontwikkeld om de uitrol van offshore wind te kunnen versnellen.

De nieuwe standaard heeft als doel om de kosten van offshore wind verder te verlagen en de impact op ruimte en milieu te minimaliseren. De nieuwe 2GW-standaard zal de capaciteit meer dan verdubbelen in vergelijking met de vorige (Duitse) 900 MW HVDC-standaard en bijna verdrievoudigen ten opzichte van de (Nederlandse) 700 MW AC-standaard.

De nieuwe transmissienorm ondersteunt de essentiële volgende stap naar grotere offshore-windparken en een Europees Hub-and-Spoke-systeem voor de hele Noordzee, waarbij de aansluiting van windenergie, de koppeling van energiemarkten via interconnectie en een slimme integratie in de hoofdnetten op het vasteland worden gecombineerd. Als onderdeel van deze ontwikkeling zullen de Nederlandse IJmuiden Ver-projecten hub-ready zijn voor aansluiting op een toekomstige multifunctionele interconnector (WindConnector) naar het Verenigd Koninkrijk.

IJmuiden Ver-projecten

TenneT start nu met de aanbesteding van de stations (Platform & HVDC systeem) van de Nederlandse IJmuiden Ver projecten. Met deze tender gaat TenneT de volgende fase in voor de innovatieve 2 Gigawatt (GW) projecten in het windgebied IJmuiden Ver. De verwachting is dat dit contract eind 2022 gegund wordt. Onlangs is de engineering voor het landstation aanbesteed en de aanbesteding voor het kabelcontract volgt later dit jaar. De planning is dat de eerste 2GW IJmuiden Ver verbinding in 2028 operationeel is.

Marco Kuijpers, directeur Offshore Development bij TenneT: “Windenergie uit de Noordzee speelt dé sleutelrol bij het realiseren van de ambitieuze offshore winddoelstellingen voor Nederland en Europa. Huishoudens en zeker grootverbruikers zoals de industrie moeten elektrificeren. TenneT’s ervaring in offshore netontwikkeling in combinatie met de expertise en het inzicht van marktpartners hebben geresulteerd in de 2GW netaansluiting die een zeer belangrijke rol zal spelen in het ontsluiten van de Noordzee als Power House, als dé bron van duurzame energie, niet alleen voor Nederland en Duitsland, maar in feite voor heel Noordwest-Europa.”   

Ook interessant