Athos-project stopt na besluit Tata Steel

Algemeen – athos project

In de afgelopen jaren heeft het project Athos zich, in nauwe samenwerking met haar projectpartners EBN, Gasunie, Tata Steel en Port of Amsterdam, gericht op de ontwikkeling van een grootschalig CO2 -transport, -hergebruik en -opslagproject in  het Noordzeekanaalgebied.

Op 15 september 2021 heeft Tata Steel haar besluit bekend gemaakt om versneld de staalproductie te willen vergroenen via de DRI-technologie (‘de waterstofroute’). Dat besluit maakt dat aanzienlijk minder CO2 ter zal beschikking komen voor transport en offshore opslag. Deze keuze raakt daarmee ook direct het project Athos en de uitgangspunten waarop het project is gebaseerd. De Athos-partners zijn daarom tot het gezamenlijke besluit gekomen om het project Athos in haar huidige vorm te beëindigen.

De Athos-partners zullen in de komende maanden met elkaar in gesprek blijven over de mogelijkheden om Tata Steel zo goed mogelijk te faciliteren in haar nieuwe koers, om zo bij te dragen aan de regionale CO2 -reductieopgaven in het Noordzeekanaalgebied en de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Ook interessant