Introductie windstroombooster

Algemeen – TenneT

TenneT heeft afgelopen week in Duitsland het Windstroombooster concept geïntroduceerd.

Hiermee kunnen de CO2-reductie doelstellingen sneller worden gehaald en wordt stroom uit kolen of gas vervangen door wind op zee: Northseapowerhouse.

Het concept impliceert de bouw van drie offshore netaansluitingssystemen met een gecombineerde capaciteit van 6 GW. Deze moeten tegen 2032 worden geïmplementeerd en op zee in een hub worden verbonden om vervolgens aan land verder met elkaar te worden verbonden met gelijkstroomverbindingen.

Hiermee maken we een modulaire knooppuntconcept mogelijk, waarbij ook verbinding mogelijk is met het Deense energie-eiland en in de toekomst ook met andere landen die aan de Noordzee grenzen.

Dit is een belangrijke sleutel tot het bereiken van de Duitse en Europese klimaatbeschermingsdoelstellingen.

Ook interessant