Structuurwijziging verkoop kleine velden NAM

Fossiele industrie – kleine velden

De NAM is van plan haar operationele structuur aan te passen. Het is de bedoeling dat de kleine gas- en olievelden op land en op zee worden ondergebracht in vier nieuwe BV’s, waar op termijn een nieuwe eigenaar voor kan worden gezocht.

Het Groningenveld en de ondergrondse opslagen in Norg en Grijpskerk vormen geen onderdeel van de herstructurering en blijven integraal onderdeel van NAM BV.

NAM-directeur, Johan Atema: “We hebben de afgelopen jaren ontzettend hard gewerkt om ons aan te passen aan de nieuwe situatie, waarbij de gaswinning uit het Groningenveld naar nul gaat. Maar de ruimte om te investeren in kleine velden is op dit moment beperkt bij NAM. We denken dat het daarom goed zou zijn wanneer de kleine velden op termijn worden overgenomen door een operator die meer investeringsruimte heeft. Dit past ook bij het streven van de overheid om het kleine veldenbeleid zoveel mogelijk op peil houden in verband met de leveringszekerheid. Daarnaast zou dit goed zijn voor de aan de kleine velden gekoppelde werkgelegenheid in de regio’s. De mogelijke verkoop van de kleine velden maakt NAM bovendien meer robuust in de afwikkeling van de sluiting van het Groningenveld.”

De herstructurering, passend bij de strategie van de NAM-aandeelhouders, is erop gericht meer flexibiliteit te creëren voor een mogelijke verkoop van onderdelen van NAM. Op basis van geografische en operationele aspecten wil NAM de volgende activiteiten onderbrengen in aparte BV’s:

•             Offshore velden en infrastructuur, inclusief de gasbehandelingsinstallatie in Den Helder;

•             Gas- en olievelden en infrastructuur in Noord- en Zuid-Holland;

•             Gasvelden en infrastructuur in Friesland, inclusief de Waddenzee;

•             Olieveld Schoonebeek en de omliggende gasvelden en infrastructuur in Oost-Nederland.

Ook interessant