Herbenoeming Han Fennema CEO Gasunie

Algemeen – Gasunie

Han Fennema is door de minister van Ministerie van Financiën herbenoemd tot CEO van Gasunie, op voordracht van de raad van commissarissen van Gasunie.

RvC-voorzitter Pieter Duisenberg is verheugd over de herbenoeming: “Gasunie is een van de belangrijke spelers in de energietransitie in Nederland en Noordwest-Europa. Han Fennema heeft een belangrijke rol gespeeld in de strategische ontwikkeling van Gasunie van een aardgastransportbedrijf naar een duurzaam energie-infrastructuurbedrijf. Gelet op de voortgaande transformatie, en de besluitvorming en uitvoering van grote energietransitieprojecten die op stapel staan, ben ik blij dat Han Fennema de komende vier jaar CEO van Gasunie blijft en daarmee voor continuïteit zorgt.”

De herbenoeming gaat in per 1 maart 2022 en geldt voor een periode van vier jaar.

Ook interessant