Desinteresse Nederland; België gaat voor rechtstreekse stroomkabel Deense windenergie

Algemeen – windenergie

De Belgische Minister van Energie Tinne Van Der Straeten ondertekende dinsdag in Kopenhagen een ‘memorandum van overeenkomst’ met haar Deense college Dan Jørgensen, dat moet leiden tot de bouw van een onderzeese elektriciteitsverbinding tussen beide landen.

Op die manier krijgt België rechtstreeks toegang tot goedkope Deense windenergie. De naam voor de hybride interconnector is Triton Link, genoemd naar de koning van de zee. Het project is een wereldprimeur: een onderzeese verbinding tussen twee kunstmatige energie-eilanden in de Noordzee die de energie van windparken aan land brengt. Zo wordt van de Noordzee één grote duurzame energiecentrale gemaakt.

De voorstudie die het afgelopen jaar is uitgevoerd toont aan dat het project zowel socio-economisch als technisch haalbaar is en voor aanzienlijke CO2-reductie op Europees niveau zorgt. Eenmaal gerealiseerd zal het project voor een jaarlijkse reductie van 4 megaton CO2 zorgen. Dat is de uitstoot van ongeveer 1,2 miljoen personenwagens. De plannen passen in de uitvoering van de Europese Green Deal om tegen 2050 het eerste klimaat neutrale continent te zijn. Hybride interconnectoren, waar zowel eigen windparken als buitenlandse op kunnen aangesloten worden, zijn belangrijke bouwstenen om de Europese windparken met elkaar te verbinden.

België heeft de ambitie om wind op zee op eigen grondgebied te verdriedubbelen. Aangezien Denemarken veel overschotten heeft aan hernieuwbare energie en België door gebrek aan ruimte op zee en op land op haar eigen limieten botst zijn dergelijke verbindingen noodzakelijk. Via een onderzeese kabel krijgen we toegang tot bijkomende hernieuwbare energiebronnen die bijdragen aan onze nationale klimaatdoelstellingen voor hernieuwbare energie.

Het doel van de nieuwe overeenkomst is de planning en ontwikkeling van een verbinding tussen België en het energie-eiland in het Deense deel van de Noordzee te versnellen en alle technische en economische aspecten van de verbinding uit te werken. Het project zal de eerste in zijn soort zijn en een hoeksteen vormen van de Belgische en Deense klimaatambities om de energiesystemen volledig koolstofvrij te maken. De verbinding zorgt voor een betere integratie van hernieuwbare energie in het Europese elektriciteitssysteem.

“Denemarken en België zijn beide wereldleiders in windenergie op zee. Met de energie-eilanden en de hybride interconnectie pionieren we opnieuw en maken we van de Noordzee één grote duurzame energiecentrale. Dankzij de interconnectie krijgen België en Denemarken rechtstreeks toegang tot grote hoeveelheden goedkope hernieuwbare energie die nodig is voor elektrificatie van transport en verwarming, om onze energie-intensieve industrie koolstofvrij te maken en de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Windenergie daalt fors in prijs en zal een positief effect hebben op de prijs voor de consument,” aldus de Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten.

België kan veel meer voordeel halen uit windenergie op de Noordzee. “Wind op zee is de goedkoopste manier van energieproductie, na wind op land. De onderzeese kabel met Denemarken kan offshore windparken rechtstreeks met elkaar verbinden. Het versterkt de Belgische bevoorradingzekerheid en door rechtstreeks toegang tot een nieuwe elektriciteitsmarkt met goedkopere prijzen draagt dit bij tot de socio-economische welvaart van ons land,” besluit minister Van der Straeten.

Vooralsnog Nederlandse desinteresse

Dit zijn ontegensprekelijk mooie ontwikkelingen, maar het zou natuurlijk nog mooier geweest zijn als ook Nederland erbij was betrokken. De kabel gaat immers ook door het Nederlandse EEZ lopen. Bij OER Hollands is bekend dat er inderdaad druk is uitgeoefend op de Nederlandse regering om ook met Denemarken, België en Duitsland om de tafel te gaan zitten, maar om wat voor reden dan ook zijn de Nederlandse minister en zijn topambtenaren nog niet echt enthousiast over dit initiatief.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wilde niet reageren op een verzoek om nadere uitleg te geven. Een woordvoerder van Elia zei in dit verband wel dat het voordeel van aansluiting op energie-eilanden is dat later ook een derde land kan toetreden.

Ook interessant