Ministerie EZK investeert 52,9 miljoen in maritieme R&D

Subsidie

Gisteren werd bekend dat 3 consortia van maritieme bedrijven en kennisinstellingen in totaal 52,9 miljoen toegekend hebben gekregen vanuit de RDM-subsidieregeling van het ministerie van EZK.

De regeling is bedoeld om teruglopende investeringen in R&D tegen te gaan in de sectoren maritiem, automotive en luchtvaart.

Via de maritieme R&D projecten wordt slimme kennis en technologie binnen Nederland ontwikkeld voor de verduurzaming van de scheepvaart. De toekenning van de subsidie is een belangrijke eerste stap voor het realiseren van het Maritiem Masterplan, een plan om wereldwijd leidend te worden in de bouw en het gebruik van slimme, schone en veilige schepen.

In 2030 wil de sector 50 emissieloze schepen in de vaart hebben.

Met de RDM-regeling kunnen bedrijven en onderzoeksinstellingen investeringen in R&D co-financieren op het gebied van verduurzaming en digitalisering. De belangstelling vanuit de 3 sectoren  is groot. Sinds mei dit jaar hebben 26 consortia aanvragen ingediend met een omvang van €530 miljoen. In totaal gaat het om 214 unieke organisaties, waarvan 60% mkb.

De subsidiebehoefte van €337 miljoen overstijgt de beschikbare €150 miljoen, en de subsidies zijn op basis van de aanvragen toegekend aan projecten binnen de drie sectoren. Van de 9 maritieme consortia die projectaanvragen hebben ingediend, zijn er 3 gehonoreerd. Zij hebben een subsidiebedrag toegekend gekregen van 52,9 miljoen voor de ontwikkeling van methanol en waterstof als alternatieve energiedragers en de eliminatie van de uitstoot van broeikasgassen van LNG-aangedreven schepen.

Ook interessant