Nieuwe voorzitter NVDE

Algemeen – benoeming

De ALV van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft Olof van der Gaag benoemd tot voorzitter.

Hij volgt Teun Bokhoven op, die heeft aangegeven, na twee termijnen van drie jaar, het voorzitterschap per 31 december 2021 te willen beëindigen.

Bokhoven was één van de initiatiefnemers van de NVDE en heeft deze functie vanaf de oprichting in 2015 vervuld.

De ALV volgde het unanieme advies van het algemeen bestuur op om Olof van der Gaag, directeur NVDE, voor te dragen als nieuwe voorzitter van de NVDE per 1 januari 2022, om de continuïteit en verdere ontwikkeling van de NVDE de komende periode te waarborgen.

Van der Gaag zal samen met een bestuurssecretaris/manager public affairs en een inhoudelijk directeur de directie vormen.

De ALV benoemde Ehssane Gounou, hoofd public affairs van Essent, als bestuurslid. Zij volgt Martin van Sleeuwen, Greenchoice, op als NVDE-bestuurslid.

Ook interessant