Rapport over integratie windenergie op zee in toekomstig energiesysteem

In een recent onderzoek, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), is er gekeken naar de integratie van windenergie op zee in het energiesysteem van de toekomst.

Zo zou met de nodige coördinatie in combinatie met elektrolyse op land het elektrisch aanlanden van ±31 GW mogelijk moeten zijn; zou elektrolyse belangrijk worden, zeker wat betreft het verminderen van congestie; en zou offshore elektrolyse (op schaal) volwassen genoeg moeten zijn om in de jaren ‘30 een rol te gaan spelen.

Benieuwd naar het hele rapport? Lees het hier.