NOGEPA en Wintershall Noordzee bevriezen bestuursrelatie

Algemeen – NOGEPA

Wintershall Noordzee maakt tijdelijk geen deel meer uit van de besluitvorming binnen NOGEPA.

Zoals bekend behoort Wintershall Noordzee ook tot de leden van NOGEPA. Wintershall DEA en Gazprom zijn ieder 50% aandeelhouders van Wintershall Noordzee. Er zijn echter geen medewerkers van beide aandeelhouders actief in de branchevereniging. Hun functie in het NOGEPA bestuur is altijd in handen geweest van een medewerker van Wintershall Noordzee.

Hoewel Wintershall Noordzee een volledig Nederlandse entiteit is, zijn er bij NOGEPA wel zorgen geuit over de mogelijke betrokkenheid van Russische invloeden binnen de Nederlandse olie- en gasindustrie.

Om verwarring te voorkomen en duidelijkheid te scheppen over deze situatie, hebben  NOGEPA en Wintershall Noordzee gezamenlijk besloten om de bestuursrelatie te bevriezen.

Dit impliceert dat Wintershall Noordzee tijdelijk geen deel meer uitmaakt van de besluitvorming binnen NOGEPA.

NOGEPA zegt geschokt te zijn door de recente ontwikkelingen in Oekraïne en geeft aan  intens mee te leven met  de Oekraïners. Zij zijn het grootste slachtoffer van deze afschuwelijke en onrechtvaardige oorlog.

Om ervoor te zorgen dat Nederland voldoende energie heeft om in zijn behoefte te  voorzien, inventariseert NOGEPA op dit moment welke mogelijkheden er zijn op korte, middellange en lange  termijn. “We willen Nederland concrete oplossingen bieden voor leveringszekerheid zoals het vergroten van de productiecapaciteit uit de kleine velden of het vergroten van de gasopslag. Uiteraard alleen waar dit veilig en verantwoord kan, met oog voor mens en omgeving. We zullen hierbij nauw samenwerken met de overheid,” aldus NOGEPA in een gisteren uitgegeven verklaring.

Van oudsher zijn internationale verbindingen en samenwerkingen binnen de olie- en gasindustrie intensief en diepgeworteld. Eventuele  sancties of andere maatregelen tegen  Rusland of in Rusland gevestigde bedrijven kunnen ook gevolgen hebben voor NOGEPA-leden. Of en in welke mate dat kan gebeuren, is op dit moment niet te overzien.

Momenteel staan er geen NOGEPA-leden op een sanctielijst.

Ook interessant