Omexom assisteert bij vervanging kabel Prinses Amalia windpark

Windenergie – kabelvervanging

In opdracht van Eneco heeft Omexom recent assistentie verleend bij het losmaken en aansluiten van een beschadigde 24kV kabel tussen twee windmolens in het Prinses Amalia windpark.

De vervanging was nodig om het transport van de opgewekte energie niet in gevaar te brengen.

Op 23 kilometer voor de kust van IJmuiden ligt het Prinses Amalia windpark. Het windpark bestaat uit 60 windmolens en wekt sinds 2008 jaarlijks 422.000 MWh stroom op.

Menno Herder, Senior Technician bij Omexom, vertelt: “Eerst hebben we de oude kabel getest en geconstateerd dat hij, zoals verwacht, niet meer naar behoren werkt. Daarna hebben we hem veiliggesteld (afgekoppeld van de turbine en geaard). Vervolgens is de oude kabel door derden geknipt en verwijderd uit de zeebodem. Voordat de nieuwe kabel door hen tussen de twee windmolens op de zeebodem is gelegd, is hij door ons getest en goedgekeurd. Vervolgens is onder ons toezicht de kabel aan beide zijden gestript en een eindsluiting gemaakt, zodat hij kon worden gemonteerd. Dat is nauwkeurig en tijdrovend werk, maar het is heel belangrijk dat dit goed gebeurt.”

Omexom was verantwoordelijk voor de supervisie van de montage van de kabel (zowel glasvezel als hoogspanning), voor het testen van de gehele string inclusief nieuwe kabel middels VLF test en het finaliseren van test- en montagedocumentatie.

Ook interessant