Shell openbaart reden om in beroep te gaan

Algemeen – Shell in beroep

Vandaag is Shell in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de Klimaatzaak.

Marjan van Loon, President-Directeur Shell Nederland, wil hier graag transparant over zijn, ondanks het feit dat het gerechtshof zo’n beroep niet publiek bekendmaakt.

In en blog schrijft zij: “De rechtbank heeft Shell verplicht haar wereldwijde CO2-uitstoot met netto 45% terug te brengen in 2030, vergeleken met de hoeveelheid in 2019. Ongeacht de uitkomst van dit beroep gaan wij door met acties om onze uitstoot te verminderen. Zo hebben we het doel om de absolute CO2-uitstoot van onze activiteiten tegen 2030 met de helft te verminderen.”

“We investeren wereldwijd in wind en zonne-energie zodat meer huishoudens en bedrijven hernieuwbare energie kunnen gebruiken. We bouwen ook een uitgebreid netwerk van laadpunten voor elektrische auto’s. En we investeren in schonere brandstoffen voor sectoren die niet eenvoudig kunnen overstappen op elektriciteit zoals de luchtvaart of zwaar wegtransport.”

“Dit is ook het geval in Nederland, waar we de afgelopen twee jaar voor zo’n €2 miljard per jaar aan investeringsbeslissingen hebben genomen die naar energietransitie projecten gaan, die op deze energiekaart zijn te zien. Al deze acties om uitstoot te verminderen steunen het Klimaatakkoord van Parijs en helpen ons een eind op weg om aan de eisen van de rechtbank te voldoen.”

“Toch hebben we goede redenen om in beroep te gaan. De uitspraak houdt Shell verantwoordelijk voor het verlagen van de uitstoot die onze klanten veroorzaken door het gebruik van onze producten. We vragen ons in het bijzonder af hoe wij verantwoordelijk kunnen worden gehouden om deze uitstoot te verlagen, terwijl onze klanten zelf geen juridische verplichting hebben om hun uitstoot te verlagen.”

“Het is bijvoorbeeld de klant die de beslissing neemt om wel of geen elektrische auto te kopen. En als we zouden besluiten geen benzine meer te verkopen, betekent dat niet dat mensen minder benzine kopen. Ze gaan gewoon ergens anders tanken. Op één bedrijf focussen, zoals de rechtbank heeft gedaan, betekent dat anderen aan de vraag van de klanten blijven voldoen. Het vermindert de totale vraag niet. Een wereldwijd energiesysteem met netto nul uitstoot heeft juist een verschuiving van de energievraag naar schonere producten nodig.”

“Wij ontwikkelen en leveren deze schone alternatieven, dat zien wij ook als onze taak, maar we laten de keuze aan de klant. Shell kan zonder de hulp van anderen deze keuze niet direct beïnvloeden. Het is aan overheden om de juiste maatschappelijk afwegingen te maken en met beleid het energieverbruik van de samenleving te veranderen, bijvoorbeeld door de verkoop van schonere auto’s te verplichten.”

“De recente problemen met energieleveringen en hoge energieprijzen onderstrepen nogmaals hoe belangrijk overheden zijn bij het balanceren van de strijd tegen klimaatverandering en een zekere levering van betrouwbare en betaalbare energie.”

“Nogmaals, wij begrijpen onze rol. We voeren onze ambitieuze strategie uit en lopen voorop in de energietransitie – een rol die wij met overtuiging willen spelen terwijl we in beroep gaan.”

Ook interessant