Twee belangrijke mijlpalen offshore netaansluiting HKZ

Windenergie – HKZ

Hollandse Kust (zuid) Alpha, TenneT’s hoogspanningsverbinding voor de offshore windparken Hollandse Kust (zuid) I en II is klaar voor gebruik.

TenneT heeft de installatie en de spanningsvoorziening van de offshore netaansluiting voltooid.

Windparkontwikkelaar Vattenfall kan de windturbines nu aansluiten op het transformatorplatform, zodat de stroom kan worden getransporteerd naar het Nederlandse hoogspanningsnet.

Als tweede mijlpaal is deze week de topside voor het transformatorplatform Hollandse Kust (zuid) Beta succesvol geïnstalleerd.

Offshore windenergie eind 2023

Eind 2023 heeft TenneT volgens planning 3.500 MW offshore netaansluitingen aangelegd voor offshore windparken op de Nederlandse Noordzee. De eerste 1.400 MW is gerealiseerd met de oplevering van Borssele Alpha en Beta in 2019 en 2020. Nu is het de beurt aan Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta dit jaar, gevolgd door Hollandse Kust (noord) in 2023. TenneT bouwt voor deze windparken vijf identieke 700 MW transformatorplatformen. Deze platformen liggen dicht bij de windparken en maken alle vijf gebruik van hetzelfde type 220 kV-kabelverbinding naar de kust. Door deze standaardisatie kan TenneT deze projecten efficiënter, sneller en economischer uitvoeren.

De Nederlandse en Duitse regeringen stellen nieuwe doelstellingen vast voor offshore-windenergie die rond 2030 moet worden gerealiseerd. De Nederlandse regering heeft onlangs nieuwe gebieden en doelstellingen aangekondigd met een totaal geïnstalleerd vermogen van 20,7 GW rond 2030. In Duitsland zullen, bovenop de reeds verhoogde ambities, binnenkort nieuwe doelstellingen voor offshore-windenergie worden aangekondigd.

Ook interessant