Is aardgas grootste boosdoener?

Algemeen – Uitstoot

Is aardgas wel de grootste boosdoener, vraagt Barthold Schroot, Strategic Advisor Energy Transition bij EBN zich af?

Het zou ons niet primair om ‘van het gas af’ moeten gaan, maar om minder uitstoot. Een blik op de laatste uitstootcijfers laat zien hoe groot de rol van aardolie en steenkool is.

De 343 industriële sites in Nederland die onder het ETS vallen, stootten in 2021 samen 74 Mton aan CO2 uit. Dat is bijna de helft van totale NL uitstoot. De 22 complexen die meer dan 1 Mton aan emissies hadden, waren in 2021 samen verantwoordelijk voor 58 van die 74 Mton aan uitstoot.

Als je nog verder inzoomt:

– 11 Mton uit 3 kolengestookte elektriciteitscentrales (in donkergrijs)

(die deels ook op biomassa draaien)

– 10,3 Mton uit de 4 grootste raffinaderijen

– 8,3 Mton uit 6 gasgestookte centrales (in groen)

Nederland is nog steeds een aardgasland is, met 44% van het primair energieverbruik uit aardgas. Maar deze top-22 laat ook zien hoe groot de bijdragen van steenkool en aardolie aan onze emissies zijn.

Ook interessant