TenneT vraagt om versnelling van crossborder windenergie in Noordzee

Algemeen – Tennet

TenneT CEO Manon van Beek sprak op de North Sea Wind Summit in Esbjerg, Denemarken, waar Commissievoorzitter Ursula von der Leyen het REPowerEU-pakket presenteerde aan de staatshoofden van de vier Noordzeelanden.

Denemarken, Duitsland, Nederland en België, wereldleiders op het gebied van offshore-energie, kwamen bijeen om de weg vooruit uit te stippelen.

“Om de nieuwe, zeer ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen, hebben we nog meer samenwerking op de Europese energiemarkten nodig. We moeten deze gelegenheid vandaag aangrijpen om onze samenwerking, als een groep gelijkgestemde partners, te intensiveren. Samen kunnen we van de Noordzee de drijvende kracht maken achter de toekomst van Europa op het gebied van betaalbare, veilige en groene energie. Om te slagen moeten we de energietransitie volledig internationaal aanpakken en samenwerken met alle Noordzeelanden,” aldus Manon van Beek, CEO van TenneT.

Hernieuwbare energie, met name offshore-windenergie, bewijst haar waarde in deze tijden van crisis en verhoogt de beschikbaarheid van betaalbare elektriciteit voor Europese huishoudens. De huidige crisis toont aan hoe belangrijk het is om de uitrol van offshore-windenergie in de Noordzee te versnellen met het oog op energiezekerheid en marktstabiliteit. Het REPowerEU-pakket bevat belangrijke stappen om de vergunningsprocedures voor de uitrol van hernieuwbare energie te verkorten en te vereenvoudigen. Voor netinfrastructuurprojecten moeten dezelfde versnellingsregels gelden als voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie.

Om deze versnelling tot stand te brengen, moeten de belangrijke elementen van het politieke kader naadloos op elkaar aansluiten: stimuli voor hernieuwbare energie opwek, marktontwerp, leveringszekerheid, de aanleg van infrastructuur en de strategie voor waterstof. Voor deze elementen hebben we een gezamenlijke strategie nodig. Alle onderdelen van het systeem beïnvloeden elkaar.

“Deze conferentie onder leiding van staatshoofden laat zien dat het ontwikkelen van de Noordzee ‘Chefsache’ is en dat het gaat om het laten zien van vertrouwen – vertrouwen in een brede samenwerking, vertrouwen om het denken in hokjes en beperkingen te overwinnen – of het nu gaat om geografische verschillen of verschillende energiedragers. Het vertrouwen dat wij welvaart en veerkracht ontwikkelen als de economische motor van Europa,” aldus Van Beek.

In haar toespraak tot de regeringsleiders in Esbjerg concludeerde van Beek: “Europa kan zijn leidende rol in offshore-technologie – een van de goedkoopste bronnen van elektriciteit – behouden als we nu voor drie dingen zorgen:

1.          Een betrouwbaar groeipad uitzetten

Nationale regeringen en de EU hebben de kans om de huidige energiecrisis tegen te gaan door een betrouwbaar groeipad te creëren door offshore wind te ontwikkelen op de meest efficiënte plek in Europa. Hiervoor zijn drie afspraken nodig: Europese coördinatie over locaties voor nieuwe windparken, uitrolschema’s en betrouwbare aanbestedingsregelingen zodat iedereen in staat wordt gesteld om op tijd te investeren.

2.          De crossborder samenwerking versnellen

De toekomst is een onderling verbonden offshore-systeem wat de uitwisseling van elektriciteit tussen landen en leveringszekerheid voor iedereen mogelijk maakt. Dergelijke grensoverschrijdende projecten moeten voor iedereen een overtuigende en investeringscase zijn, ook voor offshore-windparken. Technisch is alles mogelijk, maar we hebben ook de juiste stimulansen op EU- en nationaal niveau nodig.

3.          Zorgen voor technische interoperabiliteit

De gelijkstroomtechnologie voor hoogspanning (HVDC) is zo nieuw dat de componenten van verschillende leveranciers niet goed met elkaar samenwerken. Vandaag is het niet mogelijk om een converterstation dat door verschillende fabrikanten wordt geleverd op elkaar aan te sluiten. Samen met andere bedrijven uit de sector heeft TenneT een leveranciersneutrale standaard ontwikkeld voor de volgende generatie HVDC-technologie. We hebben de EU-Commissie gevraagd om dit te ondersteunen door op korte termijn goedkeuring te geven.

Ook interessant