Definitieve vergunning voor gaswinning uit veld N05-A

Fossiele Energie – Gaswinning

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ONE-Dyas de definitieve vergunningen verleend voor de ontwikkeling van het gasveld N05-A in de Noordzee.

Dit offshore-gaswinningsproject past in het kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid.

Met de definitieve vergunning geeft de Nederlandse regering groen licht voor winning van aardgas uit het veld N05-A en uit omliggende velden in de Noordzee. De platformlocatie N05-A ligt in de Noordzee, op zo’n 20 kilometer ten noorden van de eilanden Borkum, Rottumerplaat en Schiermonnikoog.

De ontwikkeling van deze gasvelden in de Noordzee draagt bij aan de leveringszekerheid van onze energie. Het lokaal gewonnen aardgas heeft een aanzienlijk lagere CO2-voetafdruk dan geïmporteerd gas. Het levert een actieve bijdrage aan de energietransitie en het bereiken van de doelstellingen van het Klimaatakkoord, op een veilige en verantwoorde manier.

Het platform N05-A zal volledig draaien op windenergie van het nabijgelegen windpark Riffgat, wat de CO2-voetafdruk nog verder omlaag brengt.

Chris de Ruyter van Steveninck, CEO ONE-Dyas: “Project N05-A en de energietransitie gaan hand in hand. De overgang naar 100% hernieuwbare energie vergt tijd. De komende decennia zal aardgas nog steeds onderdeel uitmaken van de energiemix. Zolang er nog aardgas nodig is om onze huizen te verwarmen, is het onze taak om ervoor te zorgen dat het aardgas zo schoon, betaalbaar en betrouwbaar mogelijk is.”

ONE-Dyas streeft ernaar om eind 2024 het eerste aardgas te kunnen leveren aan Nederlandse en Duitse huishoudens. Het project N05-A is onderdeel van het zogenaamde GEMS-gebied, een gebied zo’n 20 tot 100 kilometer ten noorden van de monding van de Eems.

ONE-Dyas onderzoekt momenteel actief de potentie van andere gasvelden in dit deel van de Noordzee. Voor toekomstige ontwikkelingen zal er opnieuw een vergunningsprocedure worden doorlopen.

Ook interessant