Fugro adviseert combi CCS met ontwikkeling windmolenparken op zee

Algemeen – Fugro

Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Fugro de opdracht gegeven om te beoordelen of Noordzeegebieden gebruikt kunnen worden voor zowel de ontwikkeling van windmolenparken op zee als koolstofdioxide (CO2) afvang en opslag – zogenoemd Carbon Capture Storage (CCS).

Na evaluatie van de huidige aanpak stelt Fugro vast dat windparken op zee en CCS-projecten goed samen kunnen gaan, maar dat vier belangrijke aanbevelingen in acht moeten worden genomen om de veiligheid van toekomstige projecten te kunnen waarborgen.

De belangrijkste aanbevelingen zijn als volgt:

1.           Ontwikkeling van een (3D) geologisch ondergrondmodel. Met een dergelijk model kan worden nagegaan hoe groot de kans is dat er een aardbeving direct onder een windmolenpark zou kunnen plaatsvinden;

2.           Monitoring van CO2-vloeistofinjectie om te kijken wat de daadwerkelijke effecten op de druk van de aarde is;

3.           Installatie van een seismisch monitoringsysteem om te monitoren wat de daadwerkelijke seismische activiteit is op de locatie;

4.           In combinatie met 3: implementatie van een waarschuwingssysteem. Dit waarschuwingssysteem is een seismisch risicomanagementsysteem waarmee bijvoorbeeld tijdig de activiteiten kunnen worden stilgelegd.

De Noordzee speelt een belangrijk rol in de energietransitie. Hierbij zijn zowel CO2 afvang en opslag (CCS) en wind op zee belangrijke technologieën voor Nederland om de klimaatdoelen te bereiken. De huidige ambities van de Nederlandse overheid houden twee CCS-projecten in (Porthos en Aramis) als ook het in 2030 totaal opwekken van 21 GW aan elektriciteit door de windmolenparken op zee. Deze studie biedt waardevolle inzichten in het samengaan van deze activiteiten en onder welke voorwaarden deze naast elkaar kunnen plaatsvinden.

James Faroppa, regionaal directeur Marine Geoconsulting bij Fugro zegt: “Door de analyse van ons team van geoconsultants konden we waardevolle inzichten delen die ervoor zorgen dat constructies voor hernieuwbare energie op een veilige, duurzame en efficiënte manier samen kunnen werken. Deze studie getuigt van onze voortdurende bijdrage aan de energietransitie, en wij zullen dan ook nauw blijven samenwerken met onze klanten en partners om programma’s op te zetten die voor iedereen de energiezekerheid, ecologische duurzaamheid en veiligheid verder verbeteren.”

De resultaten van deze studie zullen worden gebruikt voor de besluitvorming rondom regelgeving en begeleiding van toekomstige projecten waarbij zowel CCS als de ontwikkeling van windmolenparken op zee plaatsvindt.

Ook interessant