Samenwerking voor grootschalige CO2-opslag in Noordzeebodem

Algemeen – CO2 opslag

Op maandag 20 juni hebben Neptune Energy, ExxonMobil’s dochteronderneming XTO Nederland, Rosewood Exploration en EBN Capital een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de grootschalige opslag van CO2 (CCS) in lege gasvelden in het L10-gebied in het Nederlandse deel van de Noordzee.

De samenwerking brengt de benodigde technische en commerciële capaciteiten bij elkaar. Dit vormt de basis om een gedegen aanbod voor opslag te kunnen maken voor de Nederlandse industrie die CO2 wil opslaan. Deze groep is van plan om deze L10-CCS ontwikkeling nog dit jaar naar de ‘concept select’-fase te brengen, met als doel om aan het einde van dit jaar het project FEED-gereed te hebben en tevens de opslagvergunning aan te vragen bij de Nederlandse autoriteiten.

De gesprekken met industriële emittenten gaan in de tussentijd door in aanloop naar de openstelling van de komende ronde voor de aanvraag van de SDE++- subsidie.

“Dit is een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van ons L10 CCS-project”, zegt Lex de Groot, Managing Director van Neptune Energy in Nederland. “CCS is cruciaal voor het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen in 2030. CCS draagt ook bij aan onze ambitie om in 2030 meer CO2 op te slaan dan er wordt uitgestoten door onze activiteiten, – scope 1 – en verkochte producten ofwel scope 3.”

“Na de succesvolle haalbaarheidsstudie kunnen we nu samen met deze partijen onze kennis op het gebied van CCS bundelen. Deze volgende, belangrijke stap zorgt ervoor dat we samen één van de grootste CCS-faciliteiten in de Noordzee kunnen ontwikkelen. Het hergebruik van onze bestaande infrastructuur hierbij maakt dat we samen niet alleen de klimaatdoelen kunnen behalen, maar ook dat dit gedeelte van de energietransitie schoner, goedkoper en sneller wordt.”

Deze fase van het L10 CCS-project kan potentieel jaarlijks tussen 4 en 5 miljoen ton CO2 van industriële partijen opslaan in lege gasvelden rond de L10-A, B en E-gebieden.

Ook interessant