TenneT op koers om verhoogde wind op zee doelstellingen 2030 te halen

Wind Energie – TenneT

In de verklaring van Esbjerg van mei jongstleden op de North Sea Energy Summit zijn Duitsland, Nederland, Denemarken en België overeengekomen om rond 2030 samen minstens 65 gigawatt offshore windenergie te installeren.

TenneT zal bijna tweederde hiervan voor zijn rekening nemen met de aansluiting van 40 gigawatt – 20 gigawatt in de Duitse en 20 gigawatt de Nederlandse Noordzee.

Het bereiken van deze wind op zee doelstellingen vereist een nieuwe aanbestedingsaanpak om ervoor te zorgen dat de toeleverketen hier tijdig op anticipeert.

TenneT COO, Tim Meyerjürgens: “Om deze enorme netuitbreidingen op zee te kunnen realiseren en op die manier de wind op zee doelstellingen te bereiken, slaan we samen met onze partners in de sector een nieuwe weg in en geven we met een grootschalige tender een sterk signaal af aan de markt. Het doel is om een nieuw soort raamwerkovereenkomst op te stellen die een schaalvergroting mogelijk maakt – zowel voor technologiebedrijven als voor andere netbeheerders. Dit stimuleert de markt om op een gerichte en – cruciaal – snellere manier de middelen en uitgebreide toeleveringsketens op te bouwen die we nodig hebben. In deze turbulente tijden biedt dit de offshore industrie de investeringszekerheid die zij nodig heeft.” 

TenneT is van plan een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met belangrijke marktpartners voor een periode van maximaal acht jaar. De raamwerkovereenkomst heeft betrekking op offshore platforms en onshore stations, alsmede op de converters die nodig zijn voor de omzetting tussen wisselstroom en gelijkstroom.

Dit is gebaseerd op de innovatieve 2 gigawatt (GW) hoogspanningsgelijkstroomtechnologie (HVDC). Naar verwachting geldt dit voor 15 tot 20 offshore netaansluitingssystemen en wordt het totale ordervolume geraamd op 30 miljard euro.

Ook interessant