Deze winter geen tekort in Nederland bij wegvallen Russisch aardgas

Algemeen – Gastekort

De komende winter zal in Nederland geen gastekort optreden, mits voldaan wordt aan een waslijst aan randvoorwaarden.

Gasunie Transport Services (GTS) heeft de gevolgen voor Nederland onderzocht van een mogelijk volledig wegvallen van Russisch gas in Europa gedurende een jaar. En verwacht dat verplichte afschakeling van gebruikers in de komende winter niet nodig is.

Een eventuele uitval van de leveringen van Russisch aardgas aan Europa kan voor Nederlandse gebruikers voldoende worden opgevangen in de aankomende winter. Dit is gebaseerd op de hierna volgende observaties en genomen maatregelen:

• De huidige circa 20% lagere marktvraag vanwege de hoge gasprijzen houdt aan.

• Er is geen capaciteitsbegrenzing op de Nederlandse kolencentrales.

• De Nederlandse LNG-capaciteit wordt verdubbeld door de uitbreiding van Gate terminal en de nieuwe EemsEnergyTerminal die door Gasunie wordt ontwikkeld.

• De LNG-terminals in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk blijven, zoals nu, volledig benut, leidend tot een maximaal aanbod van LNG.

• De Nederlandse gasopslagen worden voor minstens 80% gevuld. De verwachting is dat ook indien de huidige onderbreking van Nord Stream 1 langer duurt, de gasopslagen voldoende gevuld kunnen worden om het doel van 80% te halen.

• De L-gas markt in omringende landen (Duitsland, België en Frankrijk), die afhankelijk is van aanbod uit Nederland, kan worden bediend.

• De import van aardgas door Duitsland vanuit Nederland wordt beperkt door een maximum van 35 miljard m3 van west naar oost in het Duitse transportnet.

GTS-directeur Bart Jan Hoevers: “Het is goed nieuws voor Nederlandse afnemers dat er onder randvoorwaarden in de komende winter niemand verplicht van het gas hoeft te worden afgeschakeld. Ook andere noodmaatregelen zoals extra productie uit het Groningenveld lijken de komende maanden niet nodig te zijn. Het blijft nodig om met elkaar op aardgas te besparen. Belangrijk is ook dat de maatregelen voor voldoende gas in gasopslagen en een maximaal LNG-aanbod gerealiseerd worden.”

GTS maakt wel een aantal voorbehouden. Bij een koude winter of tegenvallers in het LNG-aanbod kan de praktijk straks sterk afwijken van de cijfers waarmee is gerekend. Om de gasopslagen voor het daaropvolgende stookseizoen (vanaf oktober 2023) tot het dan gewenste niveau van 90% te vullen zijn aanvullende maatregelen nodig.

Uit de GTS-analyse blijkt verder dat Nederland het komende gasjaar (vanaf oktober 2022), onder de geschetste condities, in staat is om maximaal 35 miljard m3 aardgas naar Duitsland te transporteren.

Bart Jan Hoevers: “Vanuit Nederland helpen we graag om meer gas naar Duitsland te krijgen. 35 miljard m3 is het maximum dat het binnenlandse Duitse gastransportnet kan verwerken. Dit volume staat bijna gelijk aan het totale Nederlandse jaarverbruik.”

Ook interessant