Michel Heijdra directeur Energiemarkt tevens plaatsvervangend directeur-generaal EZK

Algemeen – Benoeming

Michel Heijdra is met ingang van 1 juli 2022 benoemd als directeur Energiemarkt, tevens plaatsvervangend directeur-generaal van het directoraat-generaal Klimaat en Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Michel startte half februari als waarnemend directeur Elektriciteit en waarnemend plaatsvervangend Directeur-Generaal wegens ziekte van Ernst-Paul Nas. In het kader van de herinrichting van het directoraat-generaal Klimaat en Energie (DG K&E) is de functie van Directeur Elektriciteit aangepast naar de functie van Directeur Energiemarkt.

Heijdra is sinds 2016 directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen bij het ministerie van Financiën en vanaf 2019 tevens plaatsvervangend thesaurier-generaal. Daarvoor heeft hij diverse functies vervuld bij onder meer De Nederlandsche Bank, het ministerie van Financiën, de VU in Amsterdam en Mc Kinsey and Co.

Ook interessant