Haalbaarheidsstudies voor groene waterstofproject op de Noordzee

Algemeen – waterstof

Het H2opZee consortium, bestaande uit RWE en Neptune Energy, heeft vandaag bekendgemaakt dat zij een reeks haalbaarheidsstudie-contracten heeft toegekend aan Siemens Gamesa, en de Nederlandse engineering-bedrijven H2SEA en Enersea.

De studies zijn ter ondersteuning van beginnende engineering-werkzaamheden als onderdeel van een haalbaarheidsstudie. Het consortium heeft tot doel het offshore groene waterstofproject H₂opZee in de Noordzee vóór 2030 te ontwikkelen.

 H₂opZee is in februari 2022 aangekondigd en het consortium maakt voortgang bij de verdere uitwerking van hun plannen om dit project te realiseren. Zo ging in juni een gezamenlijke haalbaarheidsstudie van start die tot de zomer van 2023 zal duren. Deze studie is onderdeel van de eerste fase van het H₂opZee -project. Tijdens deze fase worden verschillende technische concepten en ontwikkelingslocaties geëvalueerd om vast te stellen wat de optimale oplossing is voor het offshore genereren van groene waterstof. Dit zal vervolgens via een pijpleiding naar de kust worden getransporteerd. In de volgende fase start de implementatie van het project. Voor deze fase wordt nog een methodologie voor een aanbestedingsprocedure vastgesteld.

De vandaag aangekondigde contracten omvatten het conceptontwerp en de engineering van het offshore-platform. Dit technische contract is gegund aan H2SEA. Het pijpleidingconceptontwerp is toegekend aan Enersea en die voor het conceptontwerp voor het windturbinesysteem aan Siemens Gamesa. De overige technische werkzaamheden worden in-house uitgevoerd door de engineering-afdelingen van RWE en Neptune Energy. Het consortium werkt daarnaast nauw samen met de eigenaren van offshore-infrastructuur op de Noordzee om exportmogelijkheden via het bestaande pijpleidingennetwerk naar de kust te onderzoeken.

De nieuwe contracten zijn met ingang van augustus 2022 van kracht.

Lex de Groot, Managing Director van Neptune Energy in Nederland: “Na de succesvolle uitrol in het Nederlandse deel van de Noordzee van windmolenparken die groene stroom produceren, is offshore groene waterstof de volgende stap in de energietransitie. Dit is cruciaal voor onze toekomstige binnenlandse energievoorziening. Het kan op de Noordzee worden geproduceerd, waardoor Nederland een voortrekkersrol kan vervullen bij de levering van groene energie aan Noordwest-Europa. Tegelijkertijd wordt de behoefte om waterstof te importeren en daarmee de afhankelijkheid van andere landen, verminderd.”

“Door hergebruik van de bestaande gasinfrastructuur kan de energietransitie sneller, goedkoper en schoner verlopen. Deze infrastructuur voldoet in technisch opzicht aan alle eisen en is al beschikbaar; inclusief aanlanding en mogelijke verbindingen met andere landen, zoals Noorwegen, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De lessen die we uit de PosHYdon-pilot leren, worden toegepast op H₂opZee. Hoe sneller we groene waterstof op zee kunnen opschalen, hoe eerder sectoren als de chemische industrie en staalindustrie kunnen verduurzamen. Met H₂opZee kan Nederland uitgroeien tot een wereldleider op dit gebied. Daarom zijn wij, samen met RWE, erg enthousiast over H₂opZee en wat het Nederland te bieden heeft.”

H₂opZee bouwt voort op de pilots AquaVentus en PosHYdon, waarvan de belangrijkste leerpunten worden benut om risico’s van de grootschalige uitrol van offshore groene waterstofproductie te beperken.

Ook interessant